ARAB813 Съвременна история на арабския свят

Анотация:

Курсът обхваща историята на арабските държави след Първата световна война. Акцентът в обучението на студентите пада върху съвременното развитие на арабския свят, политическите процеси, произтичащи в него и перспективите пред Близкия изток.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Мирослав Зафиров  

Описание на курса:

Компетенции:

Студнетите ще знаят историята на арабските държави след разпада на Османската империя до наши дни. Ще владеят понятийния апарат, характерен за този период - основни политически течения, лидери и идеи в арабския и ислямския свят.
Предварителни изисквания:
За нормалното протичане на курса студентите следва да знаят и владеят историята на ислямския свят/основните му исторически периоди до 1918 г. Владеенето на основния библиографски материал по въпроса е задължително, като основно изискване е способността да участват в учебния процес, отговаряйки на задавани въпроси в хода на лекциите и заниманията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: