BAMB744 Брандинг (Brand building & Brand management)

Анотация:

Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: