ARCM439 Проект: Интериор и дизайн за архитектура ІІ част

Анотация:

Самостоятелна работа по курсовия проект: Дизайн за архитектурна среда. с тема от трите основни сфери на дизайн за архитектурата: вътрешно пространство, градски интериор, среда-събитие (нпример архитектурно-дизайнерска разработка на "Празник на София").

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Виолета Шатова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Овладян цялостен подход (средови) към пространствата за човешки дейности. Способност да се артикулират степени в архитектурно-дизайнерските задачи.
Предварителни изисквания:
Усвоени знания и практически умения за решаване на функции в архитектурните пространства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Boschetti Josef (edited by), Details in design, The Images Publishing Group Pty Ltd, Victoria, Australia, 2006

2. Chris Lefteri, Materials for inspirational design, RotoVision SA, 2006

3. Fischer Joachim, Design Destination Worldwide, Tandem Verlag GmbH, 2008

4. Fountains: Splash and Spectacle Water and Design from the Renaissance to the Present

Средства за оценяване:

Междинна оценка по етапи на самостоятелната работа върху курсовия проект.