MUSB565 Сценична интерпретация - VII част

Анотация:

Курсът използва познанията на студентите натрупани в I и II част, като крайната цел е изграждането и интерпретацията на цялостен художествен образ в музикално-сценична творба. Материала е разпределен в III и IV част, като в III част се извършва предварителния анализ (на маса) на музикално-сценичния текст и разработване на образите в тяхното развитие.

Основните цели на курса са:

• Изучаване на техники по актьорско майсторство, основи на сценичното движение и ритмически умения

• Интерпретация, синтез между музика и текст

• Изграждане на цялостен художествен образ

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Нина Найденова  д-р
преп. Симеон Симеонов  
гл. ас. Ана Линчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни поведенчески умения, които да допълват теоретичните им познания.

• Как сами да се справят и да работят с музикалния или танцовия текст на изучаваната творба.

2) могат:

• Да изпълняват вокални или инструментални произведения, съобразени с индивидуалните им възможности и желания.

• Да се включват в проекти към департамента или програмата.

• Да реализират самостоятелна изява или съвместна проява.


Предварителни изисквания:
• В зависимост от това дали изучават като основна специално вокална или инструменталната интерпретация – да покажат нивото на което са, за да се съобрази програмата с техните индивидуални възможности.

• За студентите изучаващи пеене се изисква тестване на вокалните умения – разпяване, което да определи типа глас и вида на вокалните упражнения.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запознаване на студентите с произведението, което ще интерпретират.
 2. Дискусия за творчеството на авторите на произведението, времето в което са живели (основни икономически, политически, социални и естетически проблеми на съответната епоха).
 3. Музикално – драматургичен и режисьорски анализ на творбата.
 4. Музикален анализ и музикално разчитане на вокалните партии.
 5. Разучаване на партията и буквален превод на текста (при чуждоезиков оригинал).
 6. Репетиционен процес върху солови и ансамблови сцени.
 7. Анализ на образа и взаимоотношенията.
 8. Анализ на образите разгледани в перспективата на развитието им.
 9. Определяне на свръх задача.
 10. Работа с режисьор.
 11. Работа с реквизит, костюми, осветление и др.
 12. Солистична импровизация.
 13. Репетиция на сцена.
 14. Текущо оценяване
 15. Представяне на сценични реализации.

Литература по темите:

• Аристотел. Поетика. С: Изток Запад, 2016. 116 стр.

• Нейгауз, Генрих Густавович. Об искусстве фортепианной игры. Записки педагога: Уч. пособие, 5-е изд. Москва: "Планета Музыки", 2015. 255 с.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 1 С: Изток Запад, 2015. 480 стр.

• Станиславский, Константин Сергеевич. Работата на актьора. Том 2 С: Изток Запад, 2016. 360 стр.

• Brendel, Alfred. Music, Sense and Nonsense: Collected Essays and Lectures. London: The Robson Press, 2016. 464 p.

• Cox, Arnie. Music and Embodied Cognition: Listening, Moving, Feeling, and Thinking (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2016. 304 p.

• Dart, Thurston. The Interpretation of Music. London: Hutchinson, 1962. 192 p.

• Dolmetsch, Arnold. The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed By Contemporary Evidence. Charleston: Forgotten Books, 2012. 504 p.

• Hatten, Robert S. Interpreting Musical Gestures, Topics, and Tropes: Mozart, Beethoven, Schubert (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 20104. 376 p.

• Hoffer, Charles, Bailey, Darrell. Music Listening Today. New York: Schirmer, 2015. 448 p.

• Klein, Michael L., Reyland, Nicholas. Music and Narrative since 1900 (Series: Musical Meaning and Interpretation). Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2012. 444 p.

• Klein, Michael L. Music and the Crises of the Modern Subject (Series: Musical Meaning and Interpretation) Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2015. 208 p.