MUSB075P Класически инструмент пиано

Анотация:

Курсът включва 30 часа лекции – индивидуално обучение на всеки студент, в зависимост от нивото на развитие, до което е достигнал. Към него има и участия в продукции и концерти, както и всекидневна индивидуална студийна работа на студента, заради което той получава още безплатни кредити на семестър.

Курсът усъвършенства знанията и уменията на студентите с много сценични изяви за натрупване на допълнителен опит. Курсът изцяло е съобразен с индивидуалното развитие на всеки студент. Той продължава неговото пианистично ниво и винаги се подхожда спрямо неговите потребности за максимално изграждане.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Като цяло курсът по Класическо пиано е определящ и структуриращ музикалната култура, мислене и умения на студентите като в него са заложени основните компоненти на музикалното изкуство и пианистичното изпълнителство. Едновременно с това, поради комплексния си характер и изключително разнообразие, той обогатява психически и емоционално, възпитава работна дисциплина, задълбоченост и упоритост.

Курсът по Класическо пиано е съобразен с индивидуалното ниво на развитие на студента, с неговите технически умения и музикална култура. Естествени съпътстващи курса прояви са участия в продукции и концерти за създаване на сценичен опит и за възпитаване на редица специфични и необходими сценични качества.


Предварителни изисквания:
За всяка следваща част се изисква да са преодоляни предходните.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Избор на материал за семестъра
  2. Предкласика
  3. Класика
  4. Романтизъм
  5. Съвременни пиеси
  6. Български пиеси
  7. Работа на 4 ръце
  8. Работа на 2 пиана
  9. Представяне на сцена с пиеси на 4 ръце
  10. Представяне на сцена с пиеси за 2 пиана

Литература по темите:

Съпътства материала по курса, съобразно нивото на студента и неговите необходимости.

Средства за оценяване:

През семестъра в курса има две текущи оценки, които се поставят в зависимост от самостоятелната работа на студента, участието му в продукции, семинари, концерти. Освен това се взима под внимание и преминатия технически и художествен материал. Курсът завършва с крайна текуща оценка. Третата текуща оценка по курса е от присъствие по време на лекциите през семестъра.