MUSB713 Камерни ансамбли - ІІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа и е предназначен за студенти от Модул "Музикално изпълнителство", седми семестър на Бакалавърска програма "Музика". Това е курс занимаващ и имащ за цел да развива изпълнителските и теоретични знания и умения на всеки един студент в зависимост от инструмента/или вокал/, който той упражнява, уменията за свирене/пеене в камерен ансамбъл - трио, квартет, квинтет, сонатни двойки, както и в поп и джаз ансамбли.

Използва се музикална литература както на български ,така и на английски език.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
 Ермила Швайцер  д-р
проф. Людмил Ангелов  

Описание на курса:

Компетенции:

Опитност придобита по време на лекциите която позволява на студента да участва в различни проекти в НБУ и на сцената у нас както и в чужбина.Работа в екип/група/оркестър/камерен оркестър/комбо състав/соло/

Успешно завършилите курса:

- Имат умения във всички форми на изпълнителското музициране

- Запознати са с различни стилове в камерната музика

- Имат познания за различни национални школи ( и различни езици)

- Имат обогатен репертоарот камерни творби
Предварителни изисквания:
Нотна грамотност и обща музикална култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Сложни полифонични произведения: Изпълнение на сложни полифонични структури. Техники за постигане на баланс в полифонията.
  2. Комплексни ритми и метрични промени: Работа върху композиции с чести метрични промени. Практически упражнения за синхронизация при сложни ритми.
  3. Сценична импровизация и интерактивност: Техники за сценична импровизация. Работа върху интерактивност с публиката.
  4. Креативни аранжименти и композиции: Практически задачи за създаване на собствени аранжименти. Изработване на нови вокални композиции.
  5. Професионално представяне и запис: Подготовка за професионални записи и концерти. Техники за работа в студио и на сцена.

Литература по темите:

Jamie Aebersold-jazz exercises-book 1-47

Oscar Peterson-jazz standards

Bill Evans-jazz exemples

Kenny Baron-all time jazz standarts

Средства за оценяване:

Упражнения,домашни задачи,контролни 20%

Презентация 40%

Практическа реализация 40 %