MUSB075V Класически инструмент цигулка

Анотация:

Музика

Преподавател(и):

проф. Марио Хосен  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: