CELB713 Стаж по химия за биолози

Анотация:

Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

ас. Даяна Борисова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: