ESPB738 Проект "Терминологична банка - икономическа терминология"

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и цели студентите:

? да се запознаят с различни текстове в областта на икономиката от/на испански език.

? да превеждат различни видове икономически текстове.

? да работят с речник.

? да си създават терминологична банка.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? основната терминология, свързана с икономиката;

2) могат:

? да превеждат най-често срещаните икономически текстове.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Специализирани текстове от пресата и икономически източници.