ESPB736 Проект "Автентични текстове"

Анотация:

Курсът има за цел:

• да мотивира студентите да работят с автентичен текст;

• да насърчи студентите към детайлно разбиране на автентичен текст;

• да развие у студентите умение за писмено резюмиране на автентичен текст;

• да развие у студентите умение за устно резюмиране на автентичен текст;

• да се насърчи студентите да работят с речници и справочна литература.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират детайлно автентичен текст от лексикална гледна точка;

2) могат:

• да разбират автентичен текст с висока трудност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят испански език на ниво С1.2;

• да имат навици за анализ и детайлно разбиране на автентичен текст.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Оригинални текстове на испански език.