ESPB599 Граматична стилистика на съвременния испански език

Анотация:

Курсът запознава студентите с различни граматични и стилистични особености на испанския език и разширява знанията, получени в предходните години на обучение.

Студентите усвояват теоретичния и терминологичен апарат, за да опишат аргументирано граматичните и стилистични особености на различните видове текстове.

Курсът цели да даде на студентите стабилна база за извършване на практически стилистичен анализ, като създаде и тях умения за творческа работа с различни по стил текстове.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти усвояват:

1. основните техники и инструменти за граматическо и стилистично изследване;

2. използването на стилистични средства и похвати от всички равнища на испанския език;

3. критично умение за сравнение между българската и испанската езикова система.

Успешно завършилите студенти могат:

1. да анализират различни граматични и стилистични явления;

2. да дават критична оценка на приноса на актуални научни изследвания по темата;

3. да обвържат теория и практика в работата си на филолози – испанисти.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език на ниво В1-В2 според Европейската езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Analisis de las particularidades gramaticales y estilisticas de las formas no verbales en espanol. Analisis de las particularidades gramaticales y estilisticas de los tiempos verbales del Indicativo. Analisis de las particularidades gramaticales y estilisticas de los tiempos verbales del Subjuntivo. Gramatica practica. Perifrasis verbales en espanol y su correspondencia con el idioma bulgaro.

Литература по темите:

Guiraud, P.: La estilistica, Buenos Aires, Nova, 1970.

Велева, М.: Текст и стил. София 2005.

Вучева, Е. : Граматика и стилистика на испанския глагол. Аскони-издат, 1995.

Мичев, Ст., Янева, Д. Практическа испанска граматика, София, Везни-4, 2006.

Фирсова, Н., Грамматическая стилистика современного испанского языка, Высшая школа, Москва, 1983.