NPRN726 Управление на кризи и кризисни комуникации

Анотация:

Връзки с обществеността

Преподавател(и):

 Любомир Аламанов  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: