NPRN724 Маркетинг на специални събития (офлайн)

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните методи и техники при маркетинга на специални събития. Използването на стандартните маркетингови похвати трябва да се адаптира към спецификата на специалните събития.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Александър Христов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се планира маркетинговата дейност при специалните събития

• Как се реализират маркетинговите дейности в сферата на специалните събития

• Как се променят техниките в маркетигна при приложение за специални събития

2) могат:

• Да планират маркетинг кампании за специални събития

• Да организират маркетингови кампании

• Да оценяват ефективността на маркетинговите усилия в подкрепа на специални събития


Предварителни изисквания:
Преминати базисни курсове по ПР

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

На български език:

1. Специални събития, Джо Голдблат

2. Годишници на Департамент Масови комуникации

3. Сборници от летни школи по ПР на НБУ

На английски език:

1. Event Marketing: How to Successfully Promote Events, Festivals, Conventions, and Expositions, Leonard H. Hoyle and Chris Preston

2. The Event Marketing Handbook : Beyond Logistics and Planning, Allison Saget

3. Trade Show & Event Marketing: Plan, Promote & Profit, Ruth P. Stevens

Средства за оценяване:

Разработване на проект