NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции

Анотация:

Курсът дава знания в областта на събитийният мениджмънт. Планиране, подготовка, анализ и оценка на конференции и семинари.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Знаят:

o Основни теоретични подходи в областта на събитийния мениджмънт.

o Спецификата при организиране на този вид събития.

• Могат:

o Придобиват основни умения за прилагане в практиката на съвременни похвати при организирането на специални събития, конференции и семинари.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въвеждаща лекция. Запознаване с тематичния план на курса.
 2. Дефиниране на понятията - конференция, семинар, конгрес, колоквиум.
 3. Специфики при организирането на конференции.
 4. Стъпки и критерии за изговяне на план за организиране на конференция.
 5. Критерии при избор на най-успешната тема на конференция или семинар.
 6. Критерии при избор на време и място.
 7. Представяне на проучване на зали.
 8. Представяне на проучване на зали.
 9. Дизайн на сцената като част от успешната конференция.
 10. Представяне на анализ на две конференции.
 11. Представяне на анализ на две конференции.
 12. Успешни примери при организирането на конференции.
 13. Представяне на самостоятелно-разработен проект.
 14. Представяне на самостоятелно-разработен проект.
 15. Обобщаваща лекция.

Литература по темите:

1. Джо Голдблат, Специални събития, изд. „Рой Комюникейшън“, 2006

2. Paul Karasik, How to make it Big in the Seminar Business, The McGraw-Hill Companies, 2005

3. Tony Rogers, Conferences and Conventions: A Global Industry, Butterworth-Heinemann, 2007