NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции

Анотация:

Курсът дава знания в областта на събитийният мениджмънт. Планиране, подготовка, анализ и оценка на конференции и семинари.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Данкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• Знаят:

o Основни теоретични подходи в областта на събитийния мениджмънт.

o Спецификата при организиране на този вид събития.

• Могат:

o Придобиват основни умения за прилагане в практиката на съвременни похвати при организирането на специални събития, конференции и семинари.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Джо Голдблат, Специални събития, изд. „Рой Комюникейшън“, 2006

2. Paul Karasik, How to make it Big in the Seminar Business, The McGraw-Hill Companies, 2005

3. Tony Rogers, Conferences and Conventions: A Global Industry, Butterworth-Heinemann, 2007

Средства за оценяване:

1.Тест

2.Участие в семинар

3.Курсов проект