NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част

Анотация:

Курсът цели въвеждане на студентите в планирането на кампаниите във връзки с обществеността и предаване на практически умения и опит за постигане на успешни резултати.

Курсът обхваща:

Въведение в планиране на ПР дейности.

Видове кампании и специфики.

Инструменти за планиране на ПР дейности.

Техники за планиране на ПР дейности.

Практически знания и умения.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р
 Стоян Стоянов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какво включват ПР кампаниите – цели, дейности, резултати

Как успешно да осъществят ПР кампанията

2) могат:

Да планират успешно ПР кампании

Да работят с партньори и подизпълнители за осъществяване на ПР кампании

Да координират различните етапи на ПР кампания с клиента
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови знания за ПР и медиен пазар в България.

Умения за подготовка на текстове и използване на ПР инструменти.

Умения за презентиране и комуникация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. „Как да общуваме с медиите”, автор: Сали Стюарт, издателство Кръгозор, 2005

2. Новите правила в маркетинга и в ПР, автор: Дейвид Миърман Скот, издателство РОЙ Къмюникейшън

3. "Ефективен пъблик рилейшънс", автори: Скот Кътлип, Ален Сентър, Глен Бруум, издателство РОЙ Къмюникейшън

4. Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР, автор: Лари Тай, издателство РОЙ Къмюникейшън

5. „Медии и комуникации”, автор: Ричард Плат, издателство Егмонт България, 2005

6. „Комуникациите и организацията в 21 век“, автор: д-р Евелина Христова, издателство РОЙ Къмюникейшън, 2012

7. „ПР практика: Работа с агенция“, автор: д-р Александър Христов, издателство РОЙ Къмюникейшън, 2012

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

УСТЕН ИЗПИТ