NPRN708 Реклама и връзки с обществеността

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност:

Теоретични лекции по проблематиката – 20 часа.

Работни семинари – 10 часа самостоятелна работа от студентите по предварително зададена тема.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

Ще се запознаят с историята и етапите на развитие на рекламата.

Ще придобият знания за изготвяне на план за рекламна кампания.

Ще се запознаят със спецификата на рекламата в зависимост от използвания канал за комуникация.


Предварителни изисквания:
Студентите да притежават основни познания по комуникации и медии.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев, УНСС, 2004 г.

2. Рекламата каквато е, Д. Доганов, Ф. Палфи, Princeps, 2000 г.

3. Въведение в маркетинга, рекламата и паблик рилейшънс, Франк Джефкинс, Гранд Варна мениджмънт и консултинг ООД, 1993 г.

4. Изповедите на един рекламист, Дейвид Огилви, Princeps,1999 г.

5. Психология на рекламата, Анелия Петрова, ФорКом, 1999 г.

6. Рекламата. Понятия, правила, примери., Светозар Кръстев, Сиела, 2000 г.

7. Увод в мениджмънта на рекламата, Камен Каменов, ЛаковПРЕС, 2000 г.

8. Хармония в рекламната комуникация, Христо Кафтанджиев, Сиела, 2000 г.

9. Закон за радиото и телевизията; Закон за защита на потребителите; Закон за защита на конкуренцията.

10. Маркетинг и реклама за електронни медии, кабелни системи и интернет, Сюзън Тайлър Истман, Дъглас А. Фъргюсън, Робърт А. Клайн, Слънце, 2004 г.

11. Подвеждащата реклама, Милен Иванов, Сиела, 2007 г.

12. Контекстна реклама – основи, тайни, трикове, Алексей Яковлев, Александър Чупрун, Асеневци, 2008 г.

13. Christopher Vollmer & Geoffrey Precourt. (2008) Always On: Advertising, Marketing, and Media in an Era of Consumer Control – Compulsory.

14. David Meerman Scott (2008)The New Rules of Marketing and PR: How to Use News Releases, Blogs, Podcasting, Viral Marketing and Online Media to Reach Buyers Directly, Compulsory.