NPRN704 Тактики за връзки с обществеността

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Да предстви пред студентите познатите досега ПР тактики, да даде възможност на всеки студент поне веднъж сам да подготви за използване някои тактики и с това да му помогне при преминаването от сферата на теорията към реалността на практиката.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са традиционните тактики, използвани от ПР практиците у нас и по света

Какви са спецификите на различните тактики и при какви условия се използват в практиката

2) могат:

• Да подготвят сами традиционните ПР тактики

• Да измерват и оценяват ефективността на отделните ПР тактики
Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Студентите да имат знания и/или умения:

Преминат курс “Основи на ПР”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Годишник на департамент “Масови комуникации” 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 г., НБУ, София

2. Харис, Томас Л. (2002), Добавената стойност на пъблик рилейшънс. Тайното оръжие на интегрирания маркетинг. Рой комюникейшън, София

3. Котлър, Ф., Картаджая, Х. И Сетиаван, А. (2010), Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух. Локус Пъблишинг, София

4. Кътлип, Сентър и Бруум (2007), Ефективен ПР. Рой Комюникейшън, София.

Периодични издания на английски език

1. Public Relations Quarterly

2. Public Relations Review

Средства за оценяване:

Практическа задача, писмени задачи