MUSB678 Студио - ІІІ част

Анотация:

Курсът представлява увод в техническите понятия и е пригоден за музиканти и тонрежисьори.

Целта му е да осигури математически апарат и познания по физика, електротехника и електроника на бъдещите професионалисти за решаване на практически проблеми свързани с озвучаването, звукозаписите и звукоизвличането.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Кирил Янев  
доц. Емил Трайчев  д-р
 Бойко Даскалов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да работят с физичните, електрическите и електронните понятия, да пресмятат и преобразуват техните величини.

2) могат:

да познават техническите процеси, да ги анализират, контролират и оптимизират, както и да откриват дефектите и проблемите в устройствата, с които работят.


Предварителни изисквания:
Да е усвоен материалът от среднообразователния курс по математика и физика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Запис на пиано 1
 2. Запис на пиано 2
 3. Използване на Drive Rack PA2
 4. Използване на Voice Live 3
 5. Digital recorders
 6. Wireless
 7. Преговор
 8. Преговор
 9. Слушалки
 10. Запис на Китари
 11. Stereo Wireless Set
 12. DMX - осветление
 13. Запис на пеене
 14. Захранващи кабели
 15. Преговор и оформяне на успеха

Литература по темите:

Audio Engineering Explained - For Professional Audio Recording

Audio Metering Measurements, Standards and Practice

Audio-Enzyklopädie. Ein Nachschlagewerk für Tontechniker

Elektrotechnik Ohne Vorkentnisse

Handbook for Sound Engineers

Home Studio Setup Everything You Need to Know from Equipment to Acoustics