MUCB066 Стаж - І част

Анотация:

Курсът стаж е завършваща част от обучението на бакалавърско ниво в БП Музика в НБУ.

Студентите има възможност да придобият опит в специфична част от голямото поле в професионална област 8.3. Музикално и танцово изкуство.

Тези 180 часа могат да бъдат реализирани по различни начини като

1. Стаж в музикално училище или средно образователно училище

2. Стаж в БНР, БНТ, ТВ 1 или друга медия

3. Стаж в институция, която е в професионалната област музика и танц - оркестри, културни институции, камерни състави, биг-бенд, оперни и оперетни театри и др.

4. Друг вид стаж, който по някакъв начин има отношение в тази професионална област - музикален продуцент, тонрежисьорски студиа и др.

Целта на курса е да допълни с професионални и практически знания теоретичните основи на всеки студент.

За целта Департамент "Музика" има организирани договорни отношения с редица институции и частни организации за реализацията на стажовете на студентите си.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
доц. Ангел Заберски  д-р
доц. Димитър Василев  
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р
проф. Стефан Драгостинов  д-р
 Ермила Швайцер  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите имат възможност реално да практикуват и стажуват в областта на Музикалните и танцови изкуства.

Придобиват точни и конкретни изпълнителски, мениджърски или теоретично-практически умения и компетенции, за да се реализират по-добре и по-лесно след завършване на своята бакалавърска степен в НБУ.


Предварителни изисквания:
Да са завършили успешно обучението си в предишните семестри от БП Музика в НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с тематиката на стажа и въвеждане в работната среда. – 4 часа – практическо занятие
  2. Запознаване с тематиката на стажа и въвеждане в работната среда. – 4 часа – практическо занятие
  3. В края на стажа студентът показва презентация за постигнатите умения и компетенции, свързани с изпълнението на задачите и ситуациите, в които е участвам по време на стажа. – 4 часа – презентация

Литература по темите:

Няма литература по ТОЗИ КУРС.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект

Практическа разработка

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване