MUSB075G Поп, джаз и класически инструмент китара

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Пролетен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от втори курс на ФБО които изучават специалността поп, джаз и класически инструмент китара. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса е към усъвършенстване на придобитото в предишните части теоретично и практично познание и изпълнителски умения, към овладяване на различни технически похвати, към работата по различни модели на интерпретация в обучението по китара, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:

•Да Формира и развие у студентите усет за многогласно звучене.

• Да насочи към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на гласоводене.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

• Да постигат творческо изпълнение на творби от различни стилове и епохи.

• Да изграждат професионални интерпретационни навици и култура на свирене.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат задълбочени знания по солфеж и музикална теория, както и технически инструментални умения. Те следва да са преминали обучение в курсовете предхождащи настоящия курс, както и да са натрупали необходимите познания за работа по специалността.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Полуумалени акорди и скали.
  2. Увеличени акорди.Целотонна скала.Уточняване на функцията им.
  3. Класификация на традиционните методи за импровизация. Прилагане на различни методични похвати в рамките една импровизация
  4. Съвременни технически похвати при изграждане на импровизацията.Тон – полутон.
  5. Обобщение на техниките за лява и дясна ръка за поп рок и джаз стилове.Рок, блус и джаз постановка на лява ръка. Алтърнатив пикинг, суйп пикинг, економикал пикинг. Дабъл хенд.
  6. Обобщение на техниките за лява и дясна ръка при класическата китара.Акорди с разтегнат четвърти пръст. Редуващи пръсти, арпежи, фламенко стил, разгеадо, тамбурино.
  7. Методи на импровизацията при бас китарата. Квинтово – квартови поредици. Уолкинг бас.
  8. Изучаване на пиеси от златнип фонд за джаз, класическа и бас китара.

Литература по темите:

Кирилица

1. Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987.

2. Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988.

3. Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988.

4. Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. „Музикални хоризонти“, кн. 10, София, 1988.

5. Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989.

Латиница

Leavitt, William. Reading Studies for Guitar: Positions One Through Seven and Multi-Position Studies in All Keys. Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. Advanced Reading Studies for Guitar: Guitar Technique (Advanced Reading: Guitar). Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. A Modern Method for Guitar, Volume 1