MUSB701 Софтуер за аудиодизайн - I част

Анотация:

• В този курс студентите ще придобият компетенции за създаването на аудио елементи за мултимедийни продукти, като основна част от курса ще се фокусира върху дизайна и продукцията на качествен аудио продукт.

• Целта на курса е да представи основни понятия свързани със създаването на електронна музика, използвайки като похват анализ върху звуковия дизайн, композирането на музика и звуковото дигитално изкуство.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни музикални и технически термини, свързани със звуковия дизайн.

• Звукозаписна техника. Звуков дизайн и интерактивни технологии.

• Композиционни похвати. Използване на звукови ефекти.

• Основни приложения за създаване на музика в софтуерна среда.

2) могат:

• Да правят и продуцират електронна музика.

• Да работят със софтуерни приложения за създаване на електронна музика.

• Да осъществяват синхрон между музиката и визуалната медиа.

• Да процесират и ресинтезират звука за имплементирането му в нова музикална продукция.


Предварителни изисквания:
• Базови познания от областта на компютърното музициране, обработката на сигнали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в областта на аудиозайна и приложението му в софтуерна среда
 2. Софтуерни приложения за създаване на електронна музика
 3. Основни методи и ресурси за обработка, процесиране и създаване на електронна музика
 4. Композиционни похвати за създаване на електронна музика и приложението им в софтуерна среда
 5. Дигитални семплиращи техники. Дигитална аудио продукция и дизайн
 6. Аудиодизайн в приложението Ableton
 7. Първи текущ контрол
 8. Работа с интерфейса на програмата, основни похвати, модули и техники за работа
 9. Студийна работа. Композиране. Запис. Обработка.
 10. апис на вокали. Обработка. Синтезиране на човешка реч и вокали.
 11. Синтезиране на инструмент. Обработка на аудио сигнали
 12. Основни приложения и инструменти за аудио дизайн в мултимедийна продукция
 13. Студийна работа. Миксиране. Монтаж на музика към мултимедиен продукт
 14. Предаване и защита на курсови проекти
 15. Втори текущ контрол

Литература по темите:

1. Dechelle, Francois, Riccardo Borghesi, Maurizio De Cecco, Enzo Maggi, Butch Rovan et Norbert Schnell, "jMax: a new JAVA-based editing and control system for real-time musical applications", ICMC: International Computer Music Conference, Octobre 1998.

2. V. Gal, C. Le Prado, S. Natkin, L. Vega, Processus et outils utilises pour la conception et la realisation des jeux video, Rapport CEDRIC, A paraitre, juin 2002.

3. "Composing for interactive Music", Gamasutra, Feb 2000,

http://www.gamasutra.com/feature/20000217/hartland_01.htm

4. T. Hays, "DirectMusic for The Masses", Gamasutra, Nov 1998, Vol2, N44,

http://www.gamasutra.com/feature/sound_and_music/

5. Jot, Jean-Marc et Olivier Warusfel, "Spat~ : A Spatial Processor for Musicians and Sound Engineers", CIARM: International Conference on Acoustics and Musical Research, Mai 1995.

Средства за оценяване:

Два текущи контрола по време на семестъра