MUSB728 Основи на мастеринга

Анотация:

Курсът предлага подробен преглед на техниките и процесите, свързани с аудио мастеринга. Студентите ще се запознаят с основните принципи на звуковия дизайн, финалната обработка на аудио записи и подготовката им за различни платформи и формати. Курсът е подходящ както за начинаещи, така и за тези, които искат да задълбочат знанията си в областта на мастеринга.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  
доц. Емил Трайчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

- Основни принципи и етапи на аудио мастеринга.

- Разбиране на теоретичните аспекти на звука и акустиката.

- Познаване на различни аудио формати и изисквания за мастериране.

- Запознаване с историческото развитие и значимите фигури в областта на мастеринга.

Могат:

- Да работят с професионален софтуер и хардуер за мастериране.

- Прилагане на различни техники за еквализация, компресия, лимитиране и други процеси.

- Анализ и корекция на аудио записи.

- Подготовка на мастерирани файлове за различни платформи и носители.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в аудио смесването. Основни техники и инструменти за смесване.
 2. Въведение в аудио мастеринга. Основни концепции и цели
 3. Акустика и звуков дизайн
 4. Аудио формати и носители. Аналогови и цифрови формати. Изисквания и стандарти
 5. Оборудване за мастеринга - софтуер и хардуер. Избор на основните инструменти
 6. Технически аспекти на мастеринга. Динамичен диапазон и ниво на звука. Шумове и артефакти
 7. Текущ контрол
 8. Компресия и лимитиране. Принципи на компресията. Практическо приложение на лимитиране
 9. Мастериране за различни платформи. Подготовка за стрийминг платформи. Мастериране за CD, винил и други носители
 10. Анализ и измерване на звука. Измерване на нивото и динамиката. Инструменти за анализ
 11. Мастеринг с аналогови устройства. Предимства и недостатъци. Техники и практическо приложение
 12. Финална обработка и подготовка на файловете
 13. Тест
 14. Практически упражнения и представяне на проекти

Литература по темите:

Кусев, Алекси – Музикална акустика – Част 1, изд. НБУ, София –2011г.

Кусев, Алекси – Пространствена акустика, изд. НБУ, София –2011г.

Люцканов, Михаил – Физиологична акустика; изд. „Наука и изкуство“, София – 1975г.

Audio Engineering Explained - For Professional Audio Recording

Audio Metering Measurements, Standards and Practice

Audio-Enzyklopädie. Ein Nachschlagewerk für Tontechniker

Elektrotechnik Ohne Vorkentnisse