MUSB783 Студийна техника и технологии I част

Анотация:

• Целта на курса е да се запознаят студентите с основните звукотехнически средства и системи в звукозаписните студия и в студията, където се провеждат радио и телевизионни програми.

• В първата част на този курс студентите се запознават подробно с акустичните особености на студийните комплекси.

• Представят се специфичните характеристики и употребата на студийните микрофони и студийните монитори, многообразието на звукосмесителните средства, особеностите и принципите им на работа. В тази част са застъпени предимно аналогови студийни техники и системи.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

доц. Димитър Василев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са акустичните особености на звукозаписните студия и звукорежисьорските апаратни.

• Какво представляват и какви са основните функции на отделните звукотехнически средства в звуковите студия.

2) могат:

• Да боравят със звукосмесителни системи.

• Да боравят с различни коригиращи устройства на звук.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Боравене с персонален компютър.

• Завършени курсове по Звукотехника I и II части.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Вагнер, Волфганг Хьог-Клаус – Стерео звукозаписна техника; изд. КТР – София, 1972г.

2. Владков, Стефан – Религия. Изкуство. Музика. Акустика. Звукозапис; изд. „Еър груп 2000“, София – 2005г.

3. Маляков, Славчо – Обща Звукотехника; изд. ДИ Музика, София – 1976г.

4. Момчеджиков, Михаил Благоев – Студийна техника и системи за озвучаване; изд. ДИ „Техника“, София – 1981г.

5. Лекционен материал и материали в MOODLE от Димитър В. Василев

Средства за оценяване:

Събеседване

Контролни въпроси

Устен изпит