VIPB457 Проект: Фотографски техники върху порцеланови повърхности

Анотация:

Курсът цели да даде познания на студентите относно фотографските емулсии и тяхното приложение в декорацията на артистичната керамиката. Особено внимание ще бъде обърнато на работата в художествения процес на декориране на керамични произведения с фотографско изображение. Курсът акцентира върху възможностите за директната декорация с фотографски емулсии върху керамични повърхности, като гум бихроматна емулсия, цианотипия и класическа сребърна черно-бяла емулсия.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

 Надя Текнеджиева  д-р
ас. Виолета Заранкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- спецификите в областта на съвременния керамичен дизайн и ще бъдат запознати с приложението на фотографските емулсии за художествено декориране на керамични повърхности.

2) могат:

- да боравят с някои специфични художествени техники за декорация на керамични повърхности: гум бихроматна фотографска емулсия, цианотипия, класическа черно-бяла фотографска емулсия.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат интерес към изкуството, и в частност към керамиката и фотографията.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел по предварително зададени теми
  2. Практическа работа по конкретно поставени задачи
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

• Хакинг, Дж. Фотографията. Цялата история, София, Книгомания, 2014

• Герасимов, Е., А. Герасимов, А. Атанасов, В. Тошев, Д. Петков, Д. Иванов, Л. Георгиева, Л. Павлова, Н. Дренска, П. Винаров, П. Петров, С. Бъчваров, С. Панова, С. Багаров, С. Сербезов, С. Стефанов, С. Джамбазов, Т. Стойкова, Т. Дацкова, Х. Берлинов. Керамика: Технология на керамичните изделия и материали, София, Сарасваати, 2003

• Попов, И. 409 съвременни художници, София, Атера дизайн, 2011

• Ethelbert Henry, W., H. Snowden Ward. Photo-ceramics: Photography Applied to the Decoration of Plaques, Pottery, and Other Ceramic and Metallic Surfaces, Legare Street Press, 2021

• https://photo-ebook.com/index.php/history/

• https://historicengland.org.uk/images-books/archive/collections/photographs/historic-photographic-processes/