VIPB931 Рисунка и ситопечат върху керамични и порцеланови повърхности

Анотация:

Ситопечатът е технология за печат, която дава възможност да се печата не само върху хартия, но и върху текстил, пластмаса, стъкло, керамика, метал, кожа и други материали, както и върху предмети с неправилна форма. Именно тези предимства на ситопечатната техника я правят много подходяща за графично или цветно оформяна на керамични произведения.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

проф. Моника Попова  д-р
доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Последователност, компоненти и методи на ситопечат;

• Мастила и печат върху различни повърхности;

• Принцип на цветоотделката (цветоооделяне – разслояване на изображението на съставните му елементи и цветове)

2) могат:

• да създават проекти за ситопечат – цветоотделка, посредством векторната графика или ръчна техника;

• да създават собствени произведения, чрез средствата на ситопечата върху хартия;

• да създават собствени произведения, чрез средствата на ситопечата върху керамика и порцелан;


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Ситопечат – специфика и методи на печат 2. Мастила, инструменти и печатни компоненти 3. Директен печат и индиректен (офсетов или метод с прехвърляне) върху керамика и порцелан 4. Формиране на изображение в сито - фотографски процес (контактно експониране) 5. Субтрактивно смесване на цветовете за ситопечат 6. Изготвяне на проект – цветооделка за ситопечат върху хартия 7. Експонация на изображението върху ситото, подготовка за печат – пасери и форматиране на хартията 8. Печат и тиражиране на проектите. Метод на надписване на графичната серия. 9. Изготвяне на проект – цветооделка за ситопечат върху керамична или порцеланова основа 10. Експонация на изображението върху ситото, подготовка за печат – офсетов или метод с прехвърляне 11. Печат и тиражиране на керамичните или порцеланови серии. Номерация на тиража. 12. Изготвяне на проект по зададена тема. 13. Импровизация и самостоятелно изпълнение на експонацията и ситопечата върху свободно избрана основа 14. Експонация на семестриалните проекти в интериорно пространство и представянето им под формата на графично оформени табла (хартия, винил и др. 50/70 см) 15. Конферанс на основата на направените проекти по време на семестъра

Литература по темите:

1. Парыгин А. Б. Искусство шелкографии. ХХ век (история, феноменология. техники, имена). — СПб.: СПб ГУТД, 2010. — 304 с. (рус). — ISBN 978-5-7937-0490-8

2. Bigeleisen J. I. Screen Printing: A Contemporary Guide. – New-York, 1972. (eng)