VIPB725 Пространствена пластика

Анотация:

Студентите изследват взаимовръзката пространство,форма, цвят.На основата на задълбочен теориотико-практически анализ да се преосмисли съвременната трактовка на гореспоменатата пластична проблематика.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: