VIPB712 Живописни композиции - І част

Анотация:

Живописта е поетичен език, израз на дълбока преживяна реалност, която намира своята образна стойност в живописната композиция. Големи световни гении са дали израз на своите пластични видения чрез средствата на живописната композиция. Тя е строй и порядък от цветови комбинации, които раждат хармония от чиста поезия до жестоки, контрастни, емоционални деструкции.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите от живописния курс по композиция – І част трябва да владеят цвета в неговата завършена възможност като комбинация на цвят с друг цвят, които стават израз на пластични форми, извели крайния резултат на живописната картина.
Предварителни изисквания:
1. Да се приучат да боравят с живописните материали.

2. Да се научат да възприемат цвета като пластична възможност за изразяване.

3. Натюрмортът като най-проста живописна композиционна задача.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Как да разбираме живописта

автор – Кирил Кръстев

София, 1947г.

2. Мисли върху изкуството

автор – Пол Елюар

София, 1962г.

Средства за оценяване:

Оценяването на студента, изучаващ изкуство е трудно.

Оценката на резултата не трябва да носи стерилна академичност. Подходът на оценяване е строго индивидуален към всеки обучаван.

Оценката е мярка не на краен резултат, а е оценка на процеса на развитието. Това е процес, който се следи през цялата година.

Личният контакт до голяма степен определя успешния резултат. Важен е словесният процес на контрол, където се изгражда взаимното доверие и взаимното израстване като качество един към друг.

Оценката не е бележка, макар тя да е важен институционален белег, печат към документ.