VIPB711 Цветни и черно-бели композиционни ескизи - І част

Анотация:

Композиционните разработки като упражнение в търсене на крайния пластичен резултат се осъществяват с цветни и черно-бели композиционни ескизи.

Черно-белият резултат носи графичен порядък на образа, ако той е изразен в своето чисто противопоставяне, в контраста на бялото и черното. Емоционалният резултат ще бъде по-различен ако се използват преходни стойности между двата цвята.

При цвета нещата звучат по друг начин. Атмосферата е по-сложна. Състоянието на картината е многопластово и регистърът на диалога със зрителя предполага голямо богатство на изразните средства.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При разработка на черно бяла композиция, студентът се приучва да мисли графично. Формата е знакова. Линията на рисунката затваря черно бялата форма, ражда експресията на графичния образ.

При разработка на цветна композиция, цветът е основният провокатор като изразно средство. Студентът се научава да владее цвета, той става мощно оръжие за самоизраз да провокира идеи, да налага творческа свобода, да бъде израз на неговите духовни стремления.


Предварителни изисквания:

За да владее сложната цветна или черно бяла композиция, студентът трябва да е преминал през простите учебни задачи с натюрморта, изведени като цветна или черно бяла учебна постановка.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Графика и графични техники

автор - Евтим Томов

София 1959г.

2. Как да разбираме живописта

автор – Кирил Кръстев

София, 1947г.

Средства за оценяване:

Оценяването на студента, изучаващ изкуство е трудно.

Оценката на резултата не трябва да носи стерилна академичност. Подходът на оценяване е строго индивидуален към всеки обучаван.

Оценката е мярка не на краен резултат, а е оценка на процеса на развитието. Това е процес, който се следи през цялата година.

Личният контакт до голяма степен определя успешния резултат. Важен е словесният процес на контрол, където се изгражда взаимното доверие и взаимното израстване като качество един към друг.

Оценката не е бележка, макар тя да е важен институционален белег, печат към документ.

Много е съществена психичната оценка. Ученикът я разбира чрез конферансите. Студентът трябва да се познае като артист, за да може да освободи творческата си енергия – трамплин към неговото развитие и професионално израстване.