VIPB703 Стилове в облеклото на Европа, портретна живопис - ХХ в.

Анотация:

Курса цели да запознае студентите с история на изкуство и ролята на костюма в създаването на портретната живопис. теоретично ще запознае студентите със стиловете и теченията в обличането на XX век.

Целта е да се изяснят историческите, кастови и географски причини в обличането в тази епоха.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса имат основни познания за мъжкото и дамско обличане през XX век.

Могат да различават география, каста и психологически профил при вида на един портрет.


Предварителни изисквания:
основни познания по компютърни програми за обработка на изображения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс