VIPB702 Пространствена пластика

Анотация:

С изразните средства на скулптурата да се изследват отношението и

признаците на назованите неща във формообразуването и извеждането им

до сетивност.Да изследва пространството в качеството на формообразуващ елемент.Да се разгледати дефинират пространствени ориентири.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. знаят:

Студентите да получат основни познания за сложната диалектическа взаимовръзка: пространство - форма.

2.могат:

Студетите да могат с израните средства на скулптурата

да владеят пространствените ориентири и разглеждат пространството като

фолмообразуващ елемент.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат записан курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Л.Христов."Хоризонти и перспективи на пространството.";

Лю Корбоазие."Модулор" История на изкуството

Средства за оценяване:

Практическа разработка - конферанс