VIPB701 Разработки по композиционни ескизи

Анотация:

ІV курс

VIPB-701

РАЗРАБОТКА НА КОМПЗИЦИОННИ ЕСКИЗИ

Темата за композиционните ескизи е част от експеримента на поставената пластична задача.

Той дава възможност за вариантност и търсене на най-добрия пластичен, композиционен отговор. Чрез изискване за композиционен резултат към определена тема се дава възможност на студента за самостоятелно творческо мислене и разиграване на експерименти, обучаващи в пластична култура и творческа свобода. Студентите придобиват усет за оценка на резултата в търсенето на максимален образен израз.

Пластичната композиция е основен компонент от образа в една картина. Тя е всичко, защото определя границите на образния порядък и е пряк изразител на философията в изобразителните изкуства.

Тя става лице и резултат на артиста, провокация на неговия стилистичен език и уникален израз на артистичната му свобода.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно зовършилите курса студенти трябва да владеят пластичната композиция като основен компонент от образа на една картина. Студентите придобиват усет за оценка на резултата на максимален образен израз.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат записан курс VIPB-701 РАЗРАБОТКА НА КОМПЗИЦИОННИ ЕСКИЗИ и да владеят основните понятия за композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Запознаване с основните образци от световната практика.

Средства за оценяване:

Конферанс