ADMB734 Проект: Реклама в публичния сектор

Анотация:

Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Албена Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: