MGRB797 География и исторически забележителности

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с географията и административното деление на Гърция, както и с нейните природни, културни и исторически забележителности.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• административното деление на Гърция;

• природните дадености на страната;

• най-важните исторически забележителности.

2) могат:

• да се ориентират в различните географски области на Гърция;

• да представят важни културни и исторически забележителности в страната.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Янева, П., В. Лозанов. Гърция – между мита и реалността. Изд. „Отворено общество”. София, 1999.

?????, ??., ?. ??????????. ?????????. ???. «???????».

Средства за оценяване:

Тест - 40%

Писмени задачи - 60%