MGRB751 Устен превод

Анотация:

Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: