MGRB715 История на новогръцката литература

Анотация:

Курсът "История на новогръцката литература" обхваща 30 часа аудиторна заетост и е едносеместриален. Предназначен е да запознае студентите с явленията и процесите, присъщи на гръцката литературна традиция от XI век (Епосът на Дигенис Акритас)до първата половина на 20 век.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: общите тенденции и аспектите в развитието на съвременната гръцка литература; големите книги на гръцката литературна традиция;

2) могат: да предложат адекватен литературоведски коментар на темите и произведенията, дискутирани в рамките на курса;


Предварителни изисквания:
Курсът се провежда на гръцки език. От тази гледна точка той е предназначен преди всичко за студентите от програма "Неоелинистика" с оглед още и на възможността за работа с автентични текстове.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Гръцки

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.?????? ????? – ??????? ??? ???????????? ???????????, ????? 1999.

2. Vitti, Mario – ??????? ??? ???????????? ???????????, ?????, 1978.

3. ?????? ?. ?., ??????? ??? ???????????? ???????????, ?????, 1975.

4. ??????? ???????????? ??????????? – ?’, ?’ ?’ ???????, ?????????? ???????? ?????????? ???????, ?????, 2003.

???????????? ?????:

1.??????????? ??????:

http://www.snhell.gr

2.???????????? ???????????:

http://www.nlg.gr/adlib/nlag.htm

3.??????????? ???????????? (???????????):

http://www.paratiritis.gr

4.??????????? ????????? ???????? (???????????? ???? ??????????):

http://www.snhell.gr

Средства за оценяване:

1. Самостоятелна работа: 50% (14 седмица)

2. Защита на самостоятелна работа: 50% (15 седмица)