WEBB710 Инфографика

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с изразните възможности на информационната и функционалната графика. Да усвоят практически правилата и да ги прилагат в интерактивни и статични системи. Фундаменталните знания и умения от курса имат особенно значение за уеб и системите на добавена, смесена и виртуална реалност. В курса студентите се запознават с възможностите на инфографиката за създаване на кратки информационни разказни форми с включена анимация, видео, 2D и 3D графика. В контекста на интернет и дигиталните технологии инфоррафските системи имат ключово значение, особено когато информацията трябва да бъде поднесена директно и адекватно в даден момент.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Петко Якимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да познават и прилагат правилата и възможностите на различните инфографски системи и практики в уеб, печатната и виртуалната среда. Да могат да създават информационни клипове, статично и видео съдържание със знаков характер. Да знаят и могат как да оптимизират дълги текстове в знаков разказ.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. TEMA: 1 История, значение и развитие на инфографиката
 2. ТЕМА: 2 ТЕХНОЛОГИИ В ИНФОГРАФИКАТА
 3. ТЕМА: 3 ТЕХНИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ФИЛМИ
 4. ТЕМА: 4 ПРИЛОЖНА ГРАФИКА ЗА ЕКРАННИ МЕДИИ
 5. ТЕМА: 5 ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ - ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА ИДЕИ
 6. ТЕМА: 6 СЕДЕМ ВИДА ИНФОГРАФИКА - 1 : AR, MR и VR
 7. ТЕМА: 7 СЕДЕМ ВИДА ИНФОГРАФИКА - 2
 8. TEMA: 8 ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ И УКАЗАТЕЛИ
 9. TEMA: 9 2D ТЕХНОЛОГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА MOTION GRAPHICS
 10. ТЕМА: 10 ЗНАКОВИ РАЗКАЗИ - CV
 11. ТЕМА: 11 ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ, КАЛЕНДАРИ И УКАЗАТЕЛИ
 12. ТЕМА: 12 ЗНАКОВИ РАЗКАЗНИ ФОРМИ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
 13. TEMA: 13 Архитектура, локации, археология, история , чрез символиката на знака
 14. ТЕМА 14: ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ В ЗНАЦИ
 15. TEMA: 15 MOTION GRAPHICS

Литература по темите:

Материалите от лекциите за курса,

Virtual, Augmented, and Mixed Realities in Education by Dejian Liu, Chris Dede, Ronghuai Huang, John Richards

The Art of Typography An Introduction to Typo.Icon.Ography by Martin Solomon

Fundamentals of Data Visualization A Primer on Making Informative and Compelling Figures by Claus O. Wilke

Information Design. Research and Practice by Alison Black

The Functional Art - An Introduction to Information Graphics and Visualization by Alberto Cairo

Designing Information Human Factors and Common Sense in Information Design by Joel Katz