WEBB709 Графичната комуникация –творчески процес, теория и практика – І част

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

 Тереза Тасева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: