WEBB704 Дизайнът в дигиталните изкуства

Анотация:

Курсът запознава студентите с основите на теорията и практиката на дизайна в дигиталните изкуства.

Разглеждат се същността, зараждането, еволюцията, видовете, основните

методи и похвати на дизайна, артистичните практики, асоциации и творчески интерпретации в дигиталните

изкуства.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

ас. Мария Миличин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основите на теорията и практиката в уеб дизайна и дигиталните изкустава

2) могат:

Да използват базови и разнообразни подходи в областта на уеб дизайна и рекламата.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови знания за:

Приципите и елементите в дизайна,Теория на цветовете, принципи при формоизграждане

Умения с Illustrator, Photoshop, Figma

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в дисциплината. Семестриални задания.
 2. Същност, принципи, цел на дизайнът в дигиталните изкуства
 3. Видове дизайн
 4. Тенденции в уеб дизайна
 5. Конферанс на семестриална задача – текущо оценяване
 6. Плосък дизайн, Скюморфен дизайн, Глас морфизъм
 7. Изометричен дизайн и Нюморфен дизайн
 8. Изометричен дизайн
 9. Нюморфен дизайн
 10. Конферанс на семестриална задача – текущо оценяване
 11. Илюстрацията в дигиталните изкуства
 12. Фотографията в дигиталните изкуства
 13. Микро интеракции
 14. Микро интеракции
 15. Конферанс на семестриална задача – текущо оценяване

Литература по темите:

Web design : Interactive and games / Ed. Julius Wiedemann, Koeln : Taschen , б.г.

• Veen, Jeffrey, The art and science of web design : [Ръководство] / Jeffrey Veen, Indianapolis : New riders ,

2001

• Cao,J. и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye – Principles of Visual Consistency,

• Сергинов, Б. „Дизайн, диалог и монолог. Факти, методи, прогнози“, първо издание, 2015

год.,Издателство: Нов български университет, ISBN: 9789545358593

• Сергинов, Б. „Дизайн проектиране“, 2008, Издателство НХА, ISBN:978-954-92147-5-8

• Дейвид Блатнер, Глен Флайшман и Стив Рот. Сканиране и полутонове.”Инфо ДАР”

• Скот Келби.Цифрова фотография с Photoshop CS. ”Софтпрес”, 2004

• Радоева, А., Графичен дизайн: Основни понятия на визуалния език, 2012

• How to use graphic design to sell things, explain things, make things look better, make people laugh, make

people cry, and (every once in a while) change the world / Michael Bierut, London : Thames and Hudson ,

2023

• The graphic design exercise book : Creative briefs to enhance your skills and develop your portfolio /

Carolyn Knight, Jessica Glasser, Cincinnati : How Books , 2010

• The essential principles of graphic design / Debbie Millman, Mies : RotoVision, 2008