WEBB703 Криейтив плакат и визуален бранд

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните стилове в Плаката (банери за уеб и социални мрежи) и да добият представа за композиция, цветност и добрите практики в създаването на авторски проекти.

Ще се разработят различни по стил и послание визии. Оценката ще се формира на база качеството, оригиналността и дизайн на проектите. Оценяват се само проекти представени в лекцията.

За финална оценка, трябва да представите в лекцията 12 визии по темите от курса.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Яна Василева  д-р
гл. ас. Стоян Бунджулов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Добрите практики в създаването на графични визии, работата с шрифт и композиция

2) могат:

• Да визуализират идеите си в сферата на рекламата и дизайна


Предварителни изисквания:
• Добър вкус, базови познания за работа с програмите на Adobe и усещане за пропорция.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Златно сечение, правило на третината
 2. Технически изисквания и добри практики
 3. Социалена визия
 4. Монохромна визия
 5. Визия с рисунка
 6. Филмов/сериал плакат
 7. Типографскиа визия
 8. Минималистичен плакат
 9. Колаборация
 10. Визии като част от интериора и екстериора
 11. Инфо графика
 12. Соц редизайн
 13. Визуален символизъм и визия за спортно събитие/продукт
 14. Дизайн история
 15. Примери за визии

Литература по темите:

1. Проф. Тасев Д. "Графичен дизайн"

2. Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You - ISBN-13‎ 978-0761169253

3. The Design Of Everyday Things - ISBN-13 978-0465050659

4. https://material.io/

5. https://www.behance.net/

6. https://www.awwwards.com/

7. https://www.epica-awards.com/