WEBB702 Символи и знаци в дизайна – І част

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

 Евгения Цанкова  д-р
гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.
гл. ас. Евелина Гебрева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: