POLF726 Stage, Partie II

Annotation:

Стажът - 2 част надгражда придобитите умения и знания по време на обучението и по време на Стаж - 1 част. Стажът се осъществява в НПО, международни отдели на медии; политически партии; институции; МВнР, Дипломатически институт към МвНР и др.

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Petya Georgieva, PhD

Course Description:

Competencies:

развиване на практически умения; придобиване на нови познания и умения
Prerequisites:
не

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Internship

Language of teaching:
French

Topics:

  1. Методически указания. Представяне и защита на стажа.
  2. Подготовка на стажа
  3. Стаж

Bibliography:

не