POLF725 Stage, Partie I

Annotation:

Стажът се реализира в НПО, международен отдел на: медии, политически партии; институции, Диполматически институт на МВнР, МВнР

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Petya Georgieva, PhD

Course Description:

Competencies:

Студентите практически реализират и развиват усвоените знания и компетенции по време на обучението.
Prerequisites:
не

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Internship

Language of teaching:
French

Topics:

  1. Методически указания. Представяне на дейностите по време на стажа.
  2. Подготовка на доклад и представяне на реализираните дейности и придобитите компетенции по време на стажа
  3. Стаж

Bibliography:

не