LEAB302 Проектът – понятие за проект, проектно предложение, проектно управление

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

проф. Стефан Попов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: