LEAB230 Seminar: Administrative Institutions

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
гл. ас. Живко Минков  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: