LEAB216 Administrative Institutions (in English and Russian)

Анотация:

Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

проф. Антоний Тодоров  д.н.
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса: