LEAB126 Реторика и дебати (на испански език)

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с основните аспекти на реториката

• с начините за развиване на умения за говорене пред публика

• с начините на водене на дебати на испански език

• с подготовката на оратора за публично представяне

• с начините за създаване на обществено мнение

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основите на реториката

• основните проблеми на ораторската реч

• реторическа аргументация

• основните тропи и фигури

2) могат:

• да анализират образцови речи

• да говорят пред публика

• да участват в дебат


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят свободно испански езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Аристотел, Реторика. София, изд. „Захарий Стоянов”, 2013.

2. Цицерон, За оратора. Встъп. студия проф. Б. Богданов, предговор проф. И. Паси. София, УИ „Св. Кл.Охридски”, 1992.

3. Избрани речи на велики оратори

5. Касабов, Ив., Граматика на семантиката, София, УИ „Св. Кл.Охридски”, 2006

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%

ПОРТФОЛИО 30%

КУРСОВА РАБОТА 30%