BAMB723 Стаж

Анотация:

Целта на стажа е да се приложат напрактика научените знания в реална и действителна компания.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Събина Ракарова  д-р
доц. Надежда Димова  д-р
гл. ас. Стефания Темелкова  д-р
гл. ас. Димитър Трендафилов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще получат напрактика познания за реалното осъществяване на маркетинговите процеси.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: