PHIB767D Стаж: Организиране, участие и медийно отразяване на научни конференции и семинари

Анотация:

Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: