PHIB736D Ренесансът: философия, култура, изкуство

Анотация:

Курсът представя изграждането и вътрешните динамики на философията на ренесанса, чрез поместването й сред другите феномени на високата ренесансова култура.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите познават историята на ренесансовата философия в контекста на западноевропейската култура.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Бахтин, М., “Творчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса”, “Наука и изкуство”, 1978.

2. Бицили, П.М., “Европейската култура и ренесансът”, С. 1994.

3. Бояджиев, Ц., “Кръговрат на духа”, “Лик”, 1999.

4. Буркхарт, Я., “Култура и изкуство на Ренесанса в Италия”, София, 1986.

5. Бърк, П., “Ренесансът”, “Кралица Маб”, 1996.

6. Да Винчи, Леонардо, “Трактат за живописта”, “Лик”, 1997.

7. Делюмо, Ж., “Страхът в Западния свят”, “Рива”, 2002.

8. Данте Алигиери, „Божествена комедия”, С. 1975.

9. Джонсън, Пол, “Ренесансът”, “Прозорец”, 2004.

10. Елиас, Н., Относно процеса на цивилизация, С., 1999-2000.

11. Кассирер, Э., “Индивид и космос”, Москва - Санкт-Петербург 2000.

12. Кларк, Кенет, "Голото тяло", Издателство “Български художник”, 1983.

13. Кларк, К., “Цивилизацията”, “Български художник”, 1977.

14. Макиавели, Николо, “Избрани съчинения”, С. 1985.

15. Пико делла Мирандола, “Реч за достойнството на човека” във “Философски преглед” 1/1991.

16. Помпонаци, Пиетро, „Трактат за безсмъртието на душата”, С. 2008.

17. Фичино, Марсилио, “Коментар върху <Пир> на Платон”, “Гал-Ико”, 1994.

18. Фичино, Марсилио, “Малки трактати”, “Лик”, 2003.

19. Фичино, Марсилио, Трактати, С. 2008.

20. Фокрул Б., Р. Льогро, Цв. Тодоров, “Зараждането на индивида в изкуството”, “Кралица Маб”, 2006.

21. Фотев, Г., „Социална реалност и въображение”, Стара Загора 1996.

22. Хьойзинха, Й., “Homo ludens”, “Захарий Стоянов”, 2000.