MUSB830 Компютърни нотни програми - ІІ част

Анотация:

Курсът се състои от 30 часа, от които: теоретични теми - 10 часа; практическа работа - 20 часа.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Въвеждане на ноти по професионален стандарт с една от най-разпространените програми Sibelius 7.5
Предварителни изисквания:
Студентите да са покрили университетските изисквания за компютърни умения и да имат познания в областта на Теорията на музикалните елементи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. създаване на собствени знаци
  2. Ауфтакт и разполагане на нотния текст в документа
  3. Оптимизиране на партитурата
  4. Транспониране. Стилове за петолиния
  5. Промяна на размера.Въвеждане на текст на песен

Литература по темите:

Ръкописни материали от преподавателя и видео лекции.

Средства за оценяване:

Домашна работа 1, Домашна работа 2